ติดต่อ
Wire Rods
เหล็กลวด
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.50 - 9.00 มม.
Diameter 5.50 - 9.00 mm.
คำอธิบาย
เหล็กลวดจะนําไปผลิตต่อด้วยการดึงเย็น เพื่อผลิตเป็นลวดเหล็กกล้าที่มีผิวเรียบขึ้น สําหรับนําไปใช้ในงานอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่อไป เช่น ผลิตตะปู ตะแกรง น็อต สกรู เป็นต้น