ติดต่อ
สินค้าแนะนำ
Low Carbon Steel Wire
ลวดเหล็กกล้าคาร์บอนตํ่า
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 - 8.50 มม.
Diameter 1.20 - 8.50 mm.
คำอธิบาย
เหล็กลวดกลุ่มนี้เป็นเหล็กลวดคาร์บอนต่ำ ผลิตจากวัตถุดิบที่ได้มาตรฐานเกรด SWRM 6 ถึง SWRM 17 ซึ่งจะนําไปผ่านกระบวนการรีดเย็นด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย และมีความแม่นยําสูง สามารถลดขนาดวัตถุดิบจาก 5.5 - 9.0 มม. เพื่อนํามาผลิตลวดเหล็กขนาดตั้งแต่ 1.20 - 8.5 มม. ให้ได้ตามความต้องการของลูกค้า
ราคาเริ่มต้นที่
0
/
หน่วย
ติดต่อเรา
มอก. / Tis No. 194 - 2535
ลวดเหล็กกล้าคาร์บอนตํ่า
Ordinary Low Carbon Steel Wire
มอก. / Tis No. 747 - 2564
ลวดเหล็กกล้าดึงเย็นเสริมคอนกรีต
Cold-Drawn Steel Wire for Concrete Reinforcement