ติดต่อ

เกี่ยวกับเรา

About us
ห้างหุ้นส่วนจํากัด ลวดสยามอุตสาหกรรม ก่อตั้งขึ้นโดยคุณชัยยงค์ และ คุณนันทนา ศิริมงคลสกุล
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2526 และปัจจุบันบริหารจัดการต่อโดยคุณสมชาย และคุณนงลักษณ์ ศิริมงคลสกุล

ลวดสยามอุตสาหกรรมเป็นผู้ผลิต และจัดจําหน่าย ลวดเหล็กที่มีธาตุคาร์บอนต่ำมามากกว่า 40 ปี
และได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุุตสาหกรรม มอก.194 - 2535 และ มอก.747 - 2564 ด้วยประสบการณ์
มานับหลายสิบปีนี้ ทําให้เราได้้รับความไว้้วางใจจากลููกค้้ามากมาย และเราตั้งมั่นที่จะให้บริการแก่ลูกค้าอย่างมีคุณภาพต่อไป

Siam Wire Industry Limited Partnership established on the 7th of October 1983. Founded by
Mr. Chaiyong Sirimongkonsakun and Mrs. Nantana Sirimongkonsakun. At present, the company
is managed by
Mrs. Nongluck and Mr. Somchai Sirimongkonsakun.Siam Wire Industry Limited Partnership is one of the leading factories that is well trusted by our clients for over a decade
and is quality ensured by TISI.194 - 2535 and TISI.747 - 2564

นึกถึงลวด
นึกถึง "ลวดสยาม"

ติดต่อเรา